PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Na terenie Składowiska Odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkanców miasta Gliwice został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:
  • odpady zielone
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe 
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
     
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz  w soboty od 7.00 do 13.00.

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM i instrukcją bezpiecznego korzystania z PSZOK:


Poniżej mapa dojazdu do PSZOK Gliwice:
Pobierz mapę

Punkty przyjmowania odpoadów od mieszkańców maista Gliwice:
  
 


Regulamin PSZOK można pobrać tutaj

Instrukcję bezpiecznego koszystania z PSZOK można pobrać tutaj 

Mapę dojazdu do PSZOK można pobrać tutaj


Wykaz punktów przyjmowania odpadów dla mieszkańców miasta Gliwice można pobrać tutaj
Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.