Inwestycje

Przedsięwzięcia zrealizowane

Budowa Sortowni Odpadów Przestrzennych

Sortownia odpadów przestrzennych położona w części południowej Składowiska pomiędzy budynkiem socjalnym a bioelektrownia. Powierzchnia utwardzona to drogi i place składowe które zajmują ponad 2100 m2. Na terenie sortowni zlokalizowana jest wiata stalowa o wymiarach 18,0 x 36,0 metra. Sortownia przystosowana jest do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne o większych gabarytach typu meble, tapczany, odpady drewniane, palety i inne które będą rozdrobnione i dzielone na frakcje inne w dużym rozdrabniaczu typu DW 3060 firmy Doppstadt. Koszt tej inwestycji to około 2,8 mln złotych. Całość tego zadania została wykonana aby służyć mieszkańcom Gliwic w myśl nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.