Inwestycje

Przedsięwzięcia zrealizowane

Budowa Kompostowni

Kompostownia o powierzchni 8000 m2 położona jest w rejonie IV kwatery składowiska i służy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji takich jak: gałęzie, korzenie, trawa, liście, zrębki oraz innych odpadów organicznych. Wyposażona jest  w instalację  odwadniającą i służy do kompostowania w formule pryzmowej.  Dodatkowo posiada wiatę stalową o wymiarach 18,0 x 60,0 metra do wstępnego kompostowania . Kompostownia wyposażona jest w rozdrabniacz typu AK  230  firmy Doppstadt, oraz przerzucarkę do kompostu firmy Backhus. Całość procesu kompostowania trwa do ośmiu tygodni w zależności od intensywności napowietrzania, przerzucania i warunków pogodowych.
Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.