Inwestycje

Przedsięwzięcia zrealizowane

Budowa IV Kwatery Składowiska

Konieczność wybudowania nowej kwatery wynikła z potrzeby zabezpieczenia miejsca do składowania odpadów dla mieszkańców miasta Gliwice. Jest to kolejny etap rozbudowy Składowiska Odpadów w Gliwicach.
Nowo wybudowana kwatera składająca się m.in. z drenażów wód gruntowych i odciekowych oraz odpowiednich materiałów uszczelniających została podłączona do aktualnie istniejącej instalacji użytkowej całego składowiska, co czyni ją gotową do eksploatacji. W przyszłości, w miarę systematycznego wypełniania odpadami, zostanie wyposażona w drenaże odgazowujące
i podłączona do istniejącej bioelektrowni. Wartość całej inwestycji wyniosła 3,5 mln zł brutto
i finansowana była m.in. ze środków uzyskanych w ramach preferencyjnej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycję zakończono w miesiącu październiku 2010 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.