Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Władze spółki


Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w 100% własnością Gminy Gliwice.


Prezes Zarządu
Edward Mazur


Prokurent, Kierownik Składowiska
Andrzej Kański


Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Marcinów
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Kuczera
Członek Rady Nadzorczej- Ryszard Turczyniak


Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2016 roku.