Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Redakcja


Tomasz Rysz
tel. 32/230 88 07
e-mail: trysz@skladowiskogliwice.pl

Ilona Mielewska
tel. 32/331 61 99
e-mail: sekretariat@skladowisko.pl

Łukasz Kus
tel. 32/305 25 96
e-mail: lukasz.kus@skladowiskogliwice.pl