Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w PSIUO do pobrania tutaj

Wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK wraz z odpowiedziami PSiUO Sp.z o.o. o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach do pobrania tutaj