Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Majątek spółki


Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi – 23 924 000,00 PLN

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 47 848 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.