Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

KSIĘGA UDZIAŁÓW


Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów

Podstawa : Akt Notarialny – Repertorium A nr 6957/2003 z dnia 12.12.2003r.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.02.2004r.


LPNazwa UdziałowcaLiczba udziałów ( szt.)Wartość udziałów (zł)Łączna wartość udziałów ( zł)%
1Gmina Gliwice36.34150018 170 500,00100%


Zmiana I:

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.10.2004r.

  • - na podstawie Uchwały nr 3/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


LPNazwa UdziałowcaLiczba udziałów ( szt.)Wartość udziałów (zł)Łączna wartość udziałów ( zł)%
1Gmina Gliwice39.48650019 743 000,00100%


Zmiana II:

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.04.2005r.

  • - na podstawie Uchwały nr 4/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.12.2004r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


LPNazwa UdziałowcaLiczba udziałów ( szt.)Wartość udziałów (zł)Łączna wartość udziałów ( zł)%
1Gmina Gliwice45.40850022 704 000,00100%


Zmiana III:

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.10.2005r.

  • - na podstawie Uchwały nr 12/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.07.2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


LPNazwa UdziałowcaLiczba udziałów ( szt.)Wartość udziałów (zł)Łączna wartość udziałów ( zł)%
1Gmina Gliwice46.40850023 204 000,00100%


Zmiana IV:

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.01.2008r.

  • - na podstawie Uchwały nr 13/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.12.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


LPNazwa UdziałowcaLiczba udziałów ( szt.)Wartość udziałów (zł)Łączna wartość udziałów ( zł)%
1Gmina Gliwice47.84850023 924 000,00100%