Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Cennik


Nazwa odpaduKod odpaduCena netto/1tVATCena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101122,368%132,15
Gruz ceglany170102122,368%132,15
Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych ielementów wyposażenia i inne niż wymienione w 170106170107128,188%138,43
Odpadowa papa170380268,368%289,83
Gleba i ziemia, w tym kamienie i inne wymienione niż w 170503170504122,368%132,15
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603170604590,868%638,13
Minerały (np. piasek, kamienie)19120993,078%100,52
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 191211191212227,438%245,62
Odpady ulegające biodegradacji200201161,048%173,92
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków20020257,328%61,91
Inne odpady nie ulegające biodegradacji20020384,198%90,92
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych)ex 200302220,178%237,78
Odpady z czyszczenia ulic i placów200303160,168%172,97
Odpady wielkogabarytowe200307333,318%359,97
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399200,938%217,00


Szczegółowy cennik odpadów można pobrać tutaj